Nové produkty. Nové poznatky. Vitajte na prezentácii spoločnosti Alfa Laval, ktorá zahájila svoju činnosť v oblasti uhlíkovej alebo klimatickej neutrality. | Alfa Laval

2022-02-01 ProductNews

Nové produkty. Nové poznatky. Vitajte na prezentácii spoločnosti Alfa Laval, ktorá zahájila svoju činnosť v oblasti uhlíkovej alebo klimatickej neutrality.

Spoločnosť Alfa Laval sa zaviazala urýchliť udržateľné riešenia pre trh s energiou. Naša nadchádzajúca prezentácia sa zameria na nové spôsoby riešenia niektorých z najnaliehavejších - a najkontroverznejších - problémov súčasnosti vrátane potreby dekarbonizácie globálneho hospodárstva a zároveň výroby väčšieho množstva energie na uspokojenie rastúceho dopytu. Pri tejto príležitosti bude predstavený aj rad nových produktov, ktoré môžu výrazne zlepšiť energetickú účinnosť a udržateľnosť.

Technológie Alfa Laval na prenos tepla a separáciu sú pre dnešné výzvy ako stvorené.
Len málo spoločností na svete dokáže mať taký okamžitý a trvalý vplyv na potrebu uspokojiť rastúci dopyt po energii a zároveň výrazne znížiť emisie uhlíka.

"Tento rok počas našej konferencie zameranej na poznatky a inovácie pozveme zákazníkov z celého sveta, aby sa k nám pripojili a preskúmali príležitosti súvisiace s témou Inovácie urýchľujúce udržateľné riešenia. Máme pripravenú zaujímavú zostavu prednášajúcich", hovorí Thomas Möller, viceprezident divízie Energy spoločnosti Alfa Laval. "Každý z rečníkov nás zavedie do svojej oblasti a ukáže nám, ako môžeme svoje záväzky v oblasti energetickej účinnosti, čistej energie a cirkulárnej ekonomiky uviesť do života v našej každodennej praxi,"

Tieto tri oblasti - energetická účinnosť, čistá energia a cirkulárna ekonomika - sú jadrom ponuky spoločnosti Alfa Laval v oblasti udržateľnosti a srdcom toho, čo môže spoločnosť pomôcť svojim zákazníkom dosiahnuť. "Venujeme čas budovaniu trvalých partnerstiev s našimi zákazníkmi," pokračuje Möller, "pretože vieme, že pochopenie ich podnikania je rozhodujúce pre nájdenie spôsobov, ako im pomôcť prejsť z uhlíkového hospodárstva na vyššiu tepelnú účinnosť. Snaha riešiť ich problémy podnecuje našu predstavivosť a poháňa nás k ďalším inováciám."

Na tomto stretnutí budú zhrnuté najnovšie výzvy a spôsoby, ako im môžeme čeliť. Prechod na prírodné chladivá s nižším dopadom na klímu je v súčasnosti hlavným trendom v globálnom odvetví ohrevu a chladenia - a Alfa Laval je lídrom v oblasti výmenníkov tepla, ktoré sú prispôsobené novým požiadavkám našich zákazníkov. Alfa Laval je tiež domovom najnovších úvah o hodnote procesov efektívne využívajúcich materiály a zdroje, ktoré môžu byť najinteligentnejším spôsobom, ako zvýšiť zisky, znížiť náklady a zlepšiť udržateľnosť - trojicu výhod, s ktorými súhlasí každá spoločnosť, ktorá ich potrebuje.

Cieľom akcie je tiež podeliť sa o skúsenosti získané z nových iniciatív vrátane iniciatívy Zero liquid discharge (bezodpadového hospodárstva) a na podujatí sa predstaví aj tím servisného centra Alfa Laval.

V neposlednom rade budú v centre pozornosti najnovšie palivá a technológie vrátane hodnotového reťazca zeleného vodíka, obnoviteľnej nafty a nových špičkových výmenníkov tepla Alfa Laval, sérií ACK540, AC65, TS45 a PCHE Hybloc™.

Pre každého, kto má záujem podieľať sa na budovaní lepšej budúcnosti, je Alfa Laval Net-Zero skutočne podujatím, ktoré nemožno vynechať.

Podujatie sa uskutoční 16. februára 2022 o 14.00 hod.

 

Launch event title image 640x360-V2

7.14 intro image.jpg

Urýchlujeme prechod na udržateľné riešenia

Spoločnosť Alfa Laval spolu s našimi zákazníkmi a partnermi urýchľuje prechod na efektívnejšie a čistejšie energetické riešenia a posúva dopredu obehové hospodárstvo.
Naše hlboké znalosti odvetvia nám umožňujú optimalizovať procesy našich zákazníkov, prekonávať ich najťažšie výzvy a naďalej zlepšovať svet každý deň.

Začnite svoju transformáciu tu

Súvisiace informácie: