2023-01-20 ProductNews

Vývoj riešení spoločnosti Alfa Laval na spracovanie metanolu odzrkadľuje celé spektrum zmien na palube lodí

Lodný priemysel má ambiciózne ciele, pokiaľ ide o dekarbonizáciu, ale zmena palív, ktorá je potrebná na ich dosiahnutie, nenastane zo dňa na deň. Ďalším krokom v tomto prechode pravdepodobne bude metanol, ktorý, ak sa vyrába z obnoviteľných ekologických zdrojov, prenesie priemysel na úroveň uhlíkovej neutrálnosti. Spoločnosť Alfa Laval rýchlym tempom vyvíja technológie, ktoré tento krok umožnia.

Na čele dodávok a spaľovania paliva

Metanol ako palivo s nízkym bodom vznietenia predstavuje podstatné výzvy, ktoré požadujú nový prístup k dodávke paliva. Spoločnosť Alfa Laval zastávala vedúce postavenie v riešeniach pre tradičné palivá. Okrem toho bola na čele vývoja, pokiaľ ide o metanol, keď spolupracovala so spoločnosťou MAN Energy Solutions na vývoji systému dodávok paliva s nízkym bodom vznietenia (LFSS) pre dvojtaktné motory ME-LGIM. Modul FCM Methanol od spoločnosti Alfa Laval teraz dosiahol viac ako 100 000 prevádzkových hodín a toto riešenie sa ďalej vyvíjalo tak, aby spĺňalo dodatočné požiadavky štvortaktných motorov poháňaných metanolom a kotlov Alfa Laval Aalborg.

„Majitelia lodí používaním rovnakého riešenia LFSS pre hlavný motor, pomocné motory a kotly na metanol ušetria priestor aj energiu,” hovorí Roberto Comelli, obchodný manažér pre systémy na úpravu palív. „Dokážeme navrhnúť jeden systém FCM Methanol, ktorý si poradí s procesnými parametrami viacerých zákazníkov používajúcich metanol s automatizáciou, ktorá splní všetky ich rozdielne potreby.“

„Pokiaľ ide o kotly Aalborg, ktoré sú pripravené tak, aby pracovali s metanolom prostredníctvom našej koncepcie horáka MultiFlame, systém FCM Methanol zabezpečuje správne parametre paliva,“ hovorí Lars Skytte Jørgensen, vedúci technologického oddelenia, Energy Solutions. „Ostáva nám už len vyladiť spaľovanie metanolu pre maximálnu efektívnosť kotla. Táto úloha už práve prebieha v rámci celoplošného testovania v testovacom a školiacom centre Alfa Laval.“

Prechod na metanol má vplyv na energetickú rovnováhu

Spracovanie a spaľovanie metanolu však bude len jednou stranou metanolovej rovnice. Metanol obsahuje menej energie ako bežné palivá, a preto bude potrebné premyslieť využitie energie na metanolom poháňaných plavidlách. Spoločnosť Alfa Laval a jej partneri vyvíjajú vysokoteplotné palivové články s membránou na výmenu protónov (HTPEM), ktorá doplní výrobu energie. Bude však potrebný aj nový prístup k už existujúcim zdrojom energie.

„Rekuperácia odpadového tepla, ktorá sa zvyčajne prehliada v dnešných plavidlách, bude kľúčovým komponentom budúcich prevádzok spracúvajúcich metanol,“ tvrdí Jørgensen. „Dopyt po pare na palube bude nižší, no tepelná energia sa bude musieť použiť inými spôsobmi. Pre nižší energetický obsah metanolu a vyššiu cenu budú chcieť majitelia lodí premeniť každý kúsok uvoľnenej energie na mechanickú alebo elektrickú energiu.“

Integrované riešenia pre energetické požiadavky na palube

Spoločnosť Alfa Laval sa tomuto širšiemu energetickému obrazu venuje prostredníctvom už existujúcich, ale tiež nových riešení. Napríklad Alfa Laval Aalborg Micro je už dobre zavedeným kotlom na odpadový plyn. Po pripojení na poháňaný kotol pridá paru do spoločného parného bubna, čím sa zníži spotreba metanolu na horáku. Okrem toho ho bude možné kombinovať aj s doskovým výmenníkom tepla a zariadením Alfa Laval E-PowerPack, ktoré je novým riešením založeným na organickom Rankinovom cykle (ORC).

„Technológia ORC dokáže vygenerovať elektrinu z akéhokoľvek zdroja tepla na palube, ale objem takejto energie je malý,“ uvádza Jørgensen. „Použitím riešenia Aalborg Micro na výrobu horúcej vody namiesto pary budú mať majitelia lodí k dispozícii médium, ktoré sa ľahko premení na dodatočný výkon. Okrem palivových článkov, ktoré sú vo vývoji, technológia ORC pomôže plavidlám uchovať si svoju energetickú rovnováhu po prechode na metanol.“

Podpora návrhu plavidiel poháňaných metanolom

Riešenia spoločnosti Alfa Laval na spracovanie metanolu sa ešte stále vyvíjajú, no už teraz majú praktický význam. FCM Methanol, Aalborg Micro a široké spektrum výmenníkov tepla pre metanol sa už osvedčili na mori. Spoločnosť Alfa Laval navyše pomáha vedúcim majiteľom lodí pri návrhu plavidiel poháňaných metanolom.

„Mnohí majitelia lodí už aktívne skúmajú možnosti zavedenia metanolu a spoločnosť Alfa Laval môže byť v tomto procese silným partnerom,“ hovorí Jørgensen. „Okrem samotných technológií disponujeme rozsiahlymi vedomosťami o správaní metanolu, ktoré sme získali v rámci komplexného testovania. Vítame spoluprácu so zákazníkmi, výskumnými partnermi a inými poskytovateľmi technológií, pretože prechod na metanol je cesta, na ktorú sa v tomto odvetví musíme vydať spoločne.“

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o riešeniach spoločnosti Alfa Laval pre metanol a prístupe spoločnosti Alfa Laval k udržateľnej lodnej preprave, navštívte stránku www.alfalaval.com/methanolasfuel

 

Methanol as fuel II 640x360

Súvisiace informácie: