2023-01-04 ProductNews

Novinka CM Connect od spoločnosti Alfa Laval využíva digitalizáciu na optimalizáciu procesov hygienického spracovania

Nové zariadenie Alfa Laval CM Connect predstavuje ďalší krok na ceste k digitalizácii s cieľom podporiť inovácie a rast a je určené pre zákazníkov pôsobiacich v odvetviach s procesmi s vysokou náročnosťou na hygienu spracovania.

 

 

CM Connect je zariadenie na monitorovanie stavu a cloudová brána fungujúce ako predplatená služba. Prevádzkovateľom výrobných zariadení umožňuje prístup na diaľku k údajom o rotačných komponentoch na spracovateľských linkách. Vďaka údajom o aktuálnom čase prevádzky, analýze trendov a času do nasledujúceho servisu, ktoré majú prevádzkovatelia zariadení vždy poruke, môžu prijímať informované rozhodnutia o údržbe prostredníctvom svojich osobných počítačov a mobilných zariadení. To chráni kontinuitu procesov a kritické aktíva, zvyšuje bezpečnosť práce, šetrí čas a peniaze a prináša konkurenčnú výhodu.

 

Maximalizujte efektivitu výrobnej prevádzky, minimalizujte neplánované prestoje

S pokračujúcim vývojom technológií Industry 4.0 je zariadenie CM Connect ďalším prirodzeným krokom na ceste k digitalizácii zákazníkov a rozširuje ponuku riešení spoločnosti Alfa Laval zameraných na monitorovanie stavu.

Vďaka úplnému prehľadu o všetkých pripojených aktívach môžu prevádzkovatelia výrobných zariadení odhaliť problémy, ktoré majú vplyv na budúci výkon, predchádzať neplánovaným odstávkam a zlepšovať správu aktív.

Zariadenie CM Connect, ktoré funguje ako brána komunikujúca prostredníctvom rozhrania Bluetooth, dokáže prepojiť až 10 bezdrôtových monitorov vibrácií Alfa Laval CM uvedených na trh v minulom roku. Zhromaždené údaje následne prenáša prostredníctvom mobilnej siete 4G do cloudu. Tieto údaje sú tak k dispozícii na preskúmanie a analýzu na intuitívnom, používateľsky prívetivom paneli.

 

Pokročilé oznámenia v reálnom čase

Pokročilá analýza vibrácií umožňuje odhaliť akúkoľvek odchýlku od prednastavených
prahových hodnôt zariadenia. V prípade, že sa vyskytnú odchýlky, používatelia sú o tom informovaní prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu, takže môžu prijať opatrenia v reálnom čase na základe analýzy údajov.

„Zamerajte sa na to, čo je dôležité. Systém CM Connect umožňuje prevádzkovateľom výrobných zariadení plánovať údržbu a určovať priority údržby na základe prakticky využiteľných údajov,“ hovorí John Walker, manažér portfólia čerpadiel spoločnosti Alfa Laval. „Namiesto výmeny dielov podliehajúcich opotrebovaniu pred uplynutím ich životnosti môžu prevádzkovatelia vynakladať čas a peniaze vtedy a tam, kde je údržba skutočne potrebná.“

Okrem prepojenia bezdrôtových monitorov vibrácií CM môže zariadenie CM Connect fungovať aj ako snímač. Meria vibrácie, vnútornú teplotu a celkový čas prevádzky, keď je namontované na čerpadlách Alfa Laval LKH, SRU, SX a DuraCirc alebo iných rotačných zariadeniach, ako sú miešadlá alebo mixéry.

 

Smerom k posilnenej digitalizácii

V rámci svojho záväzku byť priekopníkom digitálnej transformácie v hygienických odvetviach spoločnosť Alfa Laval skúma a vyvíja riešenia Industry 4.0 s cieľom zvýšiť konkurenčnú výhodu pre zákazníkov.

 

Viac informácií na www.alfalaval.com/cmconnect

Štítky

All
CM Connect  640x360

Súvisiace informácie: