2021-09-30 ProductNews

Dokáže hmyz vyriešiť celosvetový nedostatok bielkovín?

Používanie hmyzu ako zdroja bielkovín by mohlo pomôcť nakŕmiť svet, predovšetkým však ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Spoločnosť Alfa Laval a Bühler Insect Technology Solutions (BITS) zabezpečujú výrobné procesy.

E_SDG goals_icons-individual09_75x75.png E_SDG goals_icons-individual12_75x75.png E_SDG goals_icons-individual17_75x75.png

Ľudská populácia a spotreba mäsa rastú nebývalým tempom, zatiaľ čo dostupná pôda na výrobu potravín sa zmenšuje. Odhaduje sa, že 85 % potenciálnej poľnohospodárskej pôdy na zemi sa už využíva na výrobu potravín, ale do roku 2050 sa predpokladá, že počet ľudí dosiahne viac ako 9 miliárd, čo bude vyžadovať 50% zvýšenie dodávky vysokokvalitných bielkovín. Nie je to žiadna veľká matematika – tieto čísla hovoria v neprospech ľudskej rasy.

Súčasné usporiadanie je neudržateľné. Ako teda nakŕmime svet v nasledujúcich rokoch? Jedným z možných riešení, o ktorom sa hovorí, je spracovanie hmyzu.

Chov hmyzu je relatívne nová myšlienka a donedávna mala väčšina úsilia skôr experimentálny a malý rozsah. To sa zmenilo v roku 2017 založením spoločnosti Bühler Insect Technology Solutions (BITS), spoločného podniku špecialistu na potravinové technológie Bühler a popredného spracovateľa hmyzu Protix. 

Cieľom spojenia odborných znalostí spoločnosti Protix v oblasti chovu hmyzu a skúseností spoločnosti Bühler v oblasti technológie spracovania potravín a krmív je vyvinúť chov hmyzu a spracovanie surovín v priemyselnom meradle.

V tom čase spoločnosť Bühler hľadala nových partnerov, ktorí by pomohli rozšíriť jej obchodné činnosti, najmä prostredníctvom poskytovania technológií prenosu tepla a separácie kvapalín.

insects in a spoon 400x250.jpg

Úloha spoločnosti Alfa Laval v bielkovinovej revolúcii

Spoločnosť Alfa Laval predtým dodávala spoločnosti Protix technológiu spracovania a hľadala spôsoby, ako posilniť svoju ponuku na rastúcom trhu orientovanom na spracovanie hmyzu. 

Podľa generálneho riaditeľa BITS Andreasa Aepliho je spoločnosť Alfa Laval jasným lídrom v týchto technológiách, ale rozhodnutie spolupracovať nakoniec vyplynulo zo spoločného porozumenia. 

„Myslím, že hneď od prvého dňa spolupráce sme videli, že máme podobné zmýšľanie.“ Obe naše spoločnosti sa zameriavajú na dlhodobé vedenie v oblasti kvality a majú podobnú reputáciu na trhu, ale neprekrývame sa v technologických kompetenciách, a tým navzájom dopĺňame naše silné stránky,“ hovorí Aepli. 

Sumit Pingle, viceprezident spoločnosti Alfa Laval pre poľnohospodárske a bielkovinové systémy, súhlasí.

Sadli sme si veľmi rýchlo – to, ako pracujeme my a ako pracujú oni: náš tím a ich tím, Andreas a ja. Bola medzi nami chémia, ktorá dávala zmysel.“ 

Zdroj krmiva pre zvieratá

Od začiatku podnikania bolo spoločnosti BITS jasné, že veľké víťazstvá v potravinovom zabezpečení a v oblasti životného prostredia nespočívajú v zmene toho, čo ľudia jedia; je to skôr o zmene toho, čo jedia zvieratá – a že hmyz zohráva určitú rolu. 

„Niektorí ľudia sa zaujímajú o hmyz ako o potravu pre ľudí,“ vysvetľuje Aepli. „Myslím si, že v tomto smere existuje obchodná príležitosť a že obchod bude rásť; objemy sú však stále príliš malé na to, aby skutočne ovplyvnili náš potravinový systém.“ 

V dohľadnom čase teda nečakajte na pultoch supermarketov žiadne hamburgery z hmyzu od značky BITS. 
Primárne sa skôr zameriavame na výrobu krmiva pre zvieratá pochádzajúce z chovu hmyzu, ktoré je oveľa udržateľnejšie a efektívnejšie. Vytvorenie jedného kilogramu bielkovín na báze hmyzu si vyžaduje iba dva kilogramy krmiva, zatiaľ čo bielkoviny vyrobené z hovädzieho dobytka vyžadujú pre rovnaký výsledok 20 kg krmiva. 

A vyrobiť tento kilogram bielkovín na báze hmyzu si vyžaduje oveľa menej priestoru: iba jeden meter štvorcový nepoľnohospodárskej krajiny. V porovnaní s pestovaním sóje na kŕmenie zvierat teda nemusíte obetovať veľké polia – postačuje aj plocha menšia ako jedno parkovacie miesto. Produkcia hmyzu v priemyselnom meradle má teda potenciál uvoľniť obrovské plochy pôdy, ktoré sú v súčasnosti vyčlenené na pestovanie plodín určených na kŕmenie zvierat. 

A čo viac, hmyz premieňa potravinový odpad na využiteľné bielkoviny a vytvára tak udržateľnejší cyklus výroby potravín.

„Hmyz v podstate toto jedlo recykluje,“ vysvetľuje Aepli.

Extrahuje a rekombinuje bielkoviny z potravinového odpadu a my ich znovu zavádzame do životného cyklu ako krmivo pre zvieratá alebo hnojivo pre plodiny.  .  
Anderas Aepil, generálny riaditeľ spoločnosti Bühler Insect Technology Solutions (BITS)

Kvalita a odbornosť

Prechod BITS na priemyselné spracovanie hmyzu priniesol výzvy. Štandardizácia je rozhodujúca pre konzistentnú kvalitu. Bezpečný a efektívny chov hmyzu si vyžaduje starostlivú kontrolu podnebia a biologicky bezpečné prostredie – to však nie je ľahko dosiahnuteľné vo veľkom rozsahu. 

A ako zdôrazňuje Aepli, rôzne výrobné oblasti si vyžadujú rôzne zručnosti. 

„Spravidla ich nedokáže vyriešiť jediný partner alebo jediná spoločnosť. To je jeden z kľúčov partnerstva medzi spoločnosťami Bühler a Alfa Laval, pretože spoločnosť Alfa Laval má skúsenosti v tých častiach procesu, kde my nie sme odborníkmi,“ vysvetľuje. 

„Ak máme niekoho, kto je v tejto oblasti skutočne zručný, pomôže nám to vylepšiť riešenie.“

Zdá sa, že táto kombinácia funguje; prvý zákaznícky závod úspešne funguje od júna v Holandsku a niekoľko ďalších pribúda.

Spoločnosť BITS spolupracovala aj s tímom Pingle v spoločnosti Alfa Laval na riešeniach šitých na mieru pre ich zákazníkov, pričom v súčasnosti sa pripravujú ďalšie projekty. 

Vyhliadky pre túto dynamickú a inovatívnu spoluprácu sú dobré. Táto spolupráca predstavuje míľový pokrok v oblasti spracovania hmyzu, ktorý bude mať dramatické dôsledky pre potravinovú bezpečnosť aj pre planétu. 

insects on a plate 640x360

Spoločnosť Alfa Laval prispieva k cieľom udržateľného rozvoja

Organizácia Spojených národov prijala 17 cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030, ktoré sa svetoví lídri zaviazali dosiahnuť. Teraz je úlohou spoločností, ako je tá naša, aby k tomu prispeli.

Zjistite ako Alfa Laval prispieva ku globálnym cieľom 

Mucha Čierny vojak

Táto mucha je známa pre svoj rýchly rastový cyklus a veľkú kapacitu na odbúravanie organických látok. Larvy čierneho vojaka (na obrázku) sú v súčasnosti hmyzom, pre ktorý sa spoločnosť BITS rozhodla v procese spracovania proteínov hmyzu.

insect 640x360

Odchov hmyzu prispieva k cirkulujúcemu hospodárstvu premenou potravinového odpadu na zdroj bielkovín pre krmivá a hnojivá pre plodiny

Infographic-Insects 650x803.jpg

Pochúťky z hmyzu

Insects on a plate 640x360.jpg

Hmyz bol oddávna považovaný za pochúťku v niektorých častiach Ázie a Afriky. V posledných rokoch začalo množstvo reštaurácií aj v Európe podávať zákazníkom hmyzie pochúťky.

Súvisiace informácie: