2020-07-08 ProductNews

Nová generácia výmenníkov tepla Alfa Laval s dvojitými stenami poskytuje maximálnu tepelnú účinnosť s minimálnym rizikom

Používatelia na celom svete sa pri vykurovaní a chladení spoliehajú na výmenníky tepla s dvojitými stenami, pri ktorých je bezpečnosť rovnako dôležitá ako tepelná účinnosť. Spoločnosť Alfa Laval teraz posúva túto technológiu o krok ďalej a na trh uvádza nové spájkované doskové výmenníky tepla s dvojitými stenami. Tieto nové modely majú jedinečnú konštrukciu a na trhu figurujú ako najúčinnejšia ochrana proti zmiešaniu médií a rovnako zabezpečujú vyššiu účinnosť prenosu tepla.

 

Na niektorých trhoch sa doskové výmenníky tepla s dvojitými stenami už dlho považujú za spoľahlivé riešenie prípravy teplej vody v domácnostiach a ďalšie procesy, kde je podstatné zabrániť krížovej kontaminácii médií. Mnohé európske krajiny aj lokality v USA začali pre tento typ hygienických procesov požadovať technológie s dvojitými stenami. Na tieto účely sa tradične používali rozoberateľné doskové výmenníky tepla. V súčasnosti však na trhu rastie dopyt po spájkovaných konštrukciách s dvojitými stenami, ktoré zabezpečujú rovnakú úroveň bezpečnosti, ale s menšími nárokmi na priestor.

„Používanie rozobrateľných výmenníkov tepla s dvojitými stenami je zmysluplné vo väčších hygienických systémoch,“ vysvetľuje za spoločnosť Alfa Laval Fredrik Ekström, riaditeľ divízie spájkovaných a tavne spájaných výmenníkov tepla. „V súčasnosti však stále viac zákazníkov prechádza na spájkované výmenníky tepla, hlavne v obytných budovách, pre nižšie investičné náklady a oveľa kompaktnejšiu konštrukciu. Aby spoločnosť Alfa Laval splnila tieto požiadavky, vyvinula novú generáciu spájkovanej technológie s dvojitými stenami, ktorá zaručuje vyššiu bezpečnosť a lepšiu tepelnú účinnosť.“

Trojnásobná pohoda

Kľúčovou črtou nových spájkovaných výmenníkov tepla je technológia, ktorú spoločnosť Alfa Laval nazvala tri bariéry. Ide o kombináciu klasického párovania dvoch dosiek a pridanej bariéry či „otvoru“ vytvoreného vzduchovou medzerou medzi dvoma kanálovými doskami. Vo veľmi zriedkavých prípadoch, keď môže nastať únik, táto konštrukcia umožňuje okamžité zistenie takéhoto stavu z vonkajšej strany jednotky, a tým sa minimalizuje riziko zmiešania médií.

„Mnohí výrobcovia výmenníkov tepla s dvojitými stenami sľubujú tzv. nepriepustnú technológiu, ktorá sa spolieha len na vytvorenie steny s dvojnásobnou hrúbkou zospájkovaním dvoch dosiek,“ hovorí Enrico Dall’Armellina, vedúci marketingu a produktového manažmentu spájkovaných a tavne spájaných výmenníkov tepla spoločnosti Alfa Laval. „V istých regiónoch, napríklad v niektorých štátoch USA, na splnenie predpisov postačuje označenie takýchto výmenníkov tepla ako výmenníkov tepla s dvoma stenami. Ak sa však na takýchto doskách vyskytne trhlina, nedá sa nijako zistiť, a môže to viesť ku krížovej kontaminácii médií. Naša konštrukcia takéto riziko eliminuje.“

Znížený vplyv na účinnosť a veľkosť

Zavedenie vzduchového prieduchu medzi doskami s dvojitými stenami doteraz znamenalo zmieriť sa so značne zníženou účinnosťou výmenníka tepla. Na vyrovnanie tohto poklesu niektorí dodávatelia zväčšili teplovýmennú plochu kanálových dosiek až o 30 %. To však znamenalo väčšie rozmery a väčší pôdorys celej jednotky.

„Ľudia si špeciálne vyberajú technológiu spájkovaných dosiek, pretože poskytuje kompaktné, vysoko účinné riešenie prenosu tepla,“ poznamenal Paul Kellet, Senior OEM manager spoločnosti Alfa Laval. „S viac ako 80-ročnými skúsenosťami v oblasti výmenníkov tepla sme sa v spoločnosti Alfa Laval pustili do riešenia tejto výzvy. Vyvinuli sme konštrukciu s dvojitými stenami, ktorá zaisťuje maximálnu bezpečnosť, a to bez zníženia tepelného výkonu.“

Spoločnosti Alfa Laval sa vďaka jedinečnej konštrukcii dosiek podarilo zaviesť technológiu troch bariér s minimálnymi stratami celkovej účinnosti jednotky. Nová generácia spájkovaných doskových výmenníkov tepla s dvojitými stenami preto poskytuje takmer rovnakú tepelnú účinnosť ako modely podobnej veľkosti s jednou stenou, navyše s nízkym poklesom tlaku a nulovým rizikom miešania médií.

„To znamená, že napríklad náš model CB18 s dvojitými stenami má podobnú veľkosť a pôdorys ako jednotky CB18 s jednou stenou a má aj rovnakú konfiguráciu vstupných otvorov,“ pokračuje Kellet. „Systémoví projektanti tým získajú vyššiu flexibilitu pri prispôsobovaní systémov rôznym potrebám zákazníkov bez nutnosti zmeniť konfiguráciu okolitého systému.“

 

Viac o spájkovaných výmenníkoch tepla

CB90DW-640x360

Minimálne riziko, maximálna tepelná účinnosť

Súvisiace informácie: