2019-09-02 ProductNews

Prečo je udržateľnosť užitočná pre podnikanie

Na spoločnosti, ktoré si osvoja ciele OSN týkajúce sa udržateľného rozvoja a prispôsobia im svoje obchodné činnosti, čaká potenciálna príležitosť vo výške 12 biliónov USD.

 

NIE JE TO TAK DÁVNO, čo ekologické podnikanie bolo viac vecou prestíže než snahou prinášať osoh. Obavy verejnosti vyvolané zmenou klímy a ďalšími environmentálnymi a spoločenskými problémami však spôsobili, že udržateľnosť má pre podniky čoraz väčší význam. Túto zmenu poháňajú iniciatívy, jednou z ktorých sú ciele OSN týkajúce sa udržateľného rozvoja. Ide o 17 cieľov, na ktorých sa v roku 2015 dohodlo 193 krajín s cieľom bojovať proti chudobe, nerovnosti a zmene klímy do roku 2030.

„Obchod je pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja nesmierne dôležitý,“ hovorí Astrid von Schmelingová, vyššia poradkyňa zo spoločnosti Purple Ivy v Štokholme, ktorá sa špecializuje na udržateľnosť. „Úspech závisí od spoločností, ktoré vyvíjajú produkty a riešenia s možnosťou prispôsobenia, pričom ciele udržateľného rozvoja sú zakorenené hlboko v ich obchodných stratégiách.“

Odborníci tvrdia, že korporácie, ktoré začnú uplatňovať ciele udržateľného rozvoja a prejdú na skutočne udržateľné obchodné modely, z toho vyťažia obrovský zisk.

Neziskový Výbor pre obchod a udržateľný rozvoj, ktorého členmi sú aj riaditelia globálnych spoločností, očakáva príležitosť vo výške 12 biliónov USD. Získať ich môžu spoločnosti, ktoré si osvoja ciele udržateľného rozvoja a prispôsobia im svoje obchodné činnosti.

PETER BAKKER, predseda a generálny riaditeľ Svetovej obchodnej rady pre udržateľný rozvoj (WBCSD) so sídlom v Ženeve, zdôrazňuje rozsah tejto príležitosti: „Spoločnosti, ktoré dokážu integrovať ciele udržateľného rozvoja do svojej obchodnej stratégie, budú mať náskok pred vývojom v oblasti regulácie, budú môcť predvídať budúce trendy a preniknúť na historické nové rastúce trhy.“

Ponáhľajú sa teda globálne korporácie, aby začlenili ciele udržateľného rozvoja do svojich obchodných stratégií a získali výhodu v tejto novej zlatej horúčke? Ani veľmi nie. Doposiaľ veľké firmy reagovali pomaly.

V správe z januára 2018 spoločnosti PwC, ktorá poskytuje odborné služby, sa však uvádza, že dochádza k nárastu. Tri z piatich spoločností v súčasnosti považujú ciele udržateľného rozvoja za také dôležité, že si zaslúžia miesto v podnikových výkazoch. Viac ako štvrtina spoločností si v roku 2017 v súvislosti s cieľmi udržateľného rozvoja stanovila kvantitatívne ciele a spojila ich so spoločenským vplyvom.

Ako sa teda majú podniky najlepšie pripraviť na túto výzvu? John Elkington, guru v oblasti globálnej udržateľnosti a riaditeľ poradenskej spoločnosti Volans v Spojenom kráľovstve, tvrdí, že podniky musia zmeniť svoje strategické zmýšľanie.

„Ciele udržateľného rozvoja predstavujú radikálnejší krok, než si väčšina obchodných lídrov zatiaľ uvedomuje,“ hovorí. „Zmýšľanie a ambície sa pri nich musia zmeniť z prírastkových na exponenciálne. Naše aktuálne zameranie na negatívne dôsledky hospodárskej činnosti sa musí zmeniť na zámerné vytváranie pozitívnych dôsledkov.“

ELKINGTON HOVORÍ, že táto zmena znamená prechod na obehové hospodárstvo a zoštíhlené postupy, ale tiež chápanie obchodu ako súčasti väčších spoločenských a prírodných systémov. Zdá sa, že spoločnostiam (a investorom) by mal takýto prístup priniesť veľký zisk. Štúdia Harvard Business School v roku 2014 ukázala, že spoločnosti, ktoré sa sústreďujú na udržateľnosť, majú z dlhodobého hľadiska výrazný náskok pred konkurenciou, a to na akciovom trhu aj v oblasti účtovníctva.

Preto nie je náhoda, že investori čoraz viac hľadajú možnosť investovať do podnikov, ktoré uplatňujú postupy zodpovedné voči životnému prostrediu a spoločnosti. „V investičnej komunite sledujeme nárast záujmu o ciele udržateľného rozvoja, navrhovaný vývoj ich štandardov pre špičkové spoločnosti, ktoré podporia súťaž o popredné priečky, ako aj vznik rozšírených pokynov, ktoré sa týkajú podnikového vykazovania v oblasti cieľov udržateľného rozvoja,“ hovorí Bakker z WBCSD.

ZDÁ SA PRAVDEPODOBNÉ, že spoločnosti zamerané na ciele udržateľného rozvoja by mohli získať konkurenčnú výhodu oproti súperom, ktorí si svoju účasť neuvedomujú. Mohli by byť o krok vpred pred novými zmenami pravidiel a efektívnejšie revidovať svoje stratégie. Tieto spoločnosti môžu byť v budúcnosti považované za iniciátorov významnej zmeny v oblasti globálneho hospodárstva. „Táto situácia je akýmsi historickým medzníkom. Okolo nás zaniká staré hospodárske usporiadanie a vzniká nové,“ tvrdí John Elkington. „K takýmto prechodom dochádza možno raz za život človeka a môžu znamenať príležitosť na zásadnú transformáciu fungovania kapitalizmu, trhov a obchodu.“

 

Zdroj: Svetové ekonomické fórum, PwC SDG Reporting Challenge 2017

 

how going green story 640x360

„Ciele udržateľného rozvoja predstavujú radikálnejší krok, než si väčšina obchodných lídrov zatiaľ uvedomuje“

JOHN ELKINGTON, odborník na globálnu udržateľnosť

john elkington global sustainability expert 640x360

Integrujú spoločnosti ciele udržateľného rozvoja?

  • 71 % spoločností tvrdí, že už plánujú spôsoby integrácie cieľov udržateľného rozvoja
  • 62 % spoločností zahŕňa ciele udržateľného rozvoja do vykazovania
  • 37 % spoločností si zvolilo prioritné ciele udržateľného rozvoja
  • 79 % spoločností, ktoré majú stanovené priority cieľov udržateľného rozvoja, si zvolilo cieľ 13 týkajúci sa klímy
  • 28 % spoločností si stanovilo kvantitatívne ciele a spojili ich so spoločenským vplyvom
  • 13 % spoločností identifikovalo nástroje potrebné na posúdenie svojho vplyvu vzhľadom na ciele udržateľného rozvoja
  • 41 % spoločností tvrdí, že do svojej stratégie integrujú ciele udržateľného rozvoja do piatich rokov
  • 90 % občanov uvádza, že je dôležité, aby podniky začali uplatňovať ciele udržateľného rozvoja

Súvisiace informácie: