2019-10-18 ProductNews

Prečo sa oplatí vyskúšať test integrity?

Doskové výmenníky tepla sú veľmi odolné, ale podobne ako všetky zariadenia vyžadujú správnu údržbu. Prečítajte si viac informácií o tom, ako vám môžeme pomôcť vyhnúť sa neplánovaným odstávkam.

 

Testovanie integrity od Alfa Laval dokáže identifikovať aj tie najmenšie zo vznikajúcich trhlín na doskách či vznikajúce netesnosti.

Vďaka tomu dokážete konať skôr a zabrániť tak potenciálnym poškodeniam, ktoré môžu viesť k neočakávaným poruchám, odstávkam a stratám celých šarží produktu. 

Proaktívny prístup vám umožní dôverovať spoľahlivosti vášho zariadenia, prevziať kontrolu nad jeho údržbou, a tým plánovať výrobu s istotou.

 

Tento druh servisu vám pomôže lepšie pochopiť stav vašich dosiek a tesnení a to rýchlo, pohodlne a neinvazívne. 

Zaujalo Vás to?

Prečítajte si viac, pozrite si video a objednajte si test

 

Štítky

All
Integrity testing machine

Náš test integrity

  • Identifikuje potenciálne úniky skôr, ako k nim dôjde
  • Odhalí stav dosky bez rozoberania a s minimálnym časom odstávky
  • Zabezpečuje kvalitu a bezpečnosť produktu
  • Zvyšuje spoľahlivosť a produktivitu

Súvisiace informácie: