2015-08-29 Product news

Vďaka efektívnemu čerpaniu je možné dosiahnuť významné úspory

Zníženie nákladov na energiu nie je iba o nákupe vysoko kvalitných čerpadiel. Dôležitú úlohu hrá aj výber toho správneho čerpadla pre každý jednotlivý systém.

Optimalizácia čerpadiel

Optimalizácia čerpadiel je v dnešnom prostredí tvrdého konkurenčného boja veľmi aktuálnou témou. So správne zvolenými čerpadlami totiž môžete znížiť obstarávacie aj prevádzkové náklady, zvýšiť výkon celého systému a znížiť dopady vašej prevádzky na životné prostredie.

Optimalizáciou pri výbere čerpadiel je možné znížiť spotrebu energie a ušetriť až 50 % nákladov (zdroj: Britské združenie výrobcov čerpadiel /BPMA/, štúdia z roku 2009, www.bpma.org.uk).

Obstarávacia cena alebo celkové náklady životného cyklu?
Pokiaľ chcete ušetriť náklady na čerpanie, je vhodné si zabezpečiť vysoko kvalitné, energeticky účinné čerpadlo s malými toleranciami a optimalizovanou vnútornou konštrukciou v masívnom tele.

Pri výbere ideálneho čerpadla pre daný účel je však potrebné zohľadniť tiež ďalšie faktory:

  • starostlivo prepočítať požiadavky na čerpadlo s prihliadnutím na optimalizáciu celého systému,
  • zvoliť si dodávateľa, ktorý poskytuje široký výber čerpadiel ako aj technickú podporu,
  • vziať do úvahy „bod najvyššej účinnosti" (viď nižšie).

Zvoľte čerpadlo s najvyšším bodom účinnosti

Bod najvyššej účinnosti - Best Efficiency Point (BEP) - je stav, pri ktorom čerpadlo v konkrétnej aplikácii pracuje pri optimálnom výtlaku a prietoku a poskytuje najvyššiu možnú účinnosť. Čím sa čerpadlo viac priblíži ku svojmu bodu najvyššej účinnosti, tým efektívnejšia je jeho prevádzka. Vhodným pomocníkom pri výbere toho najlepšieho čerpadla pre daný účel je napríklad návrhový program Alfa Laval CAS.

Optimalizáciou k úsporám

Zásady efektívnej prevádzky čerpadiel je možné aplikovať ako na nové systémy, tak aj na tie už v prevádzke. Nakoľko sa systémy v priebehu času menia a na ich efektivitu majú vplyv aj menšie zmeny, je dôležité systémy posudzovať a prispôsobovať priebežne.

U nových systémov sa požiadavky na zmeny môžu vyskytnúť aj počas inštalácie. Výsledný prietok a tlak sa od pôvodne navrhnutých hodnôt môžu líšiť napríklad vplyvom iného usporiadania potrubia v dôsledku najrôznejších priestorových obmedzení. Vplyv majú i parametre čerpaných látok ako viskozita a pod.

Posúdenie jestvujúceho systému využitím výkonových charakteristík čerpadiel, manometrov, prietokomerov a ampérmetrov nám môže pomôcť dosiahnuť správne nastavenie. Nasledujúce úpravy môžu pozitívne obnoviť účinnosť čerpadiel:

  • použitie nového čerpadla, ktoré pracuje v bode najvyššej účinnosti
  • pridanie frekvenčného meniča, ktorý prispeje ku zníženiu spotreby energie
  • zmena priemeru rotora čerpadla. 

Účinnosť čerpadla môžu zvýšiť aj ďalšie úpravy, ako napríklad zmena potrubných ciest na zníženie tlakových strát alebo odstránenie regulačných ventilov zo systému.

Doba návratnosti podobných investícií, ktoré vedú k úsporám energie a zníženiu emisií býva spravidla kratšia než jeden rok.

Úspora energie a znižovanie emisií

Pre ilustráciu uvádzame príklad nedávneho auditu systému v jednej z najväčších dánskych mliekarní.

Spoločnosť Alfa Laval odporučila výmenu dvoch čerpadiel s nominálnymi príkonmi motorov 100 kW za dve čerpadlá LKH vybavené pohonmi s frekvenčným meničom a príkonmi 75 kW. Vďaka úspore nákladov viac než 36.000 EUR/rok sa investícia do nových čerpadiel vrátila skôr než za rok. Navyše došlo ku zníženiu ročného množstva emisií CO2 o 100.000 kg.

Úspory energie a vody v systémoch CIP

Voľbou vhodnejších čerpadiel prevádzkovaných v oblasti najvyššieho bodu účinnosti v kombinácii s vysoko účinnými rotačnými tryskovými hlavicami je možné ušetriť taktiež v prípade sanitačných systémov CIP. Tu ide o energetické úspory vo výške 60 až 80 %, inými slovami 3 až 10 % celkových nákladov na čistenie nádrže, v závislosti na jej veľkosti.

Kedy optimalizovať?

Čerpadlá na celom svete ročne spotrebujú približne 1340 TWh, čo predstavuje skoro 10 % celosvetovej produkcie energie. Optimalizácia čerpadiel je preto skvelou investíciou, ktorá má navyše pozitívny dopad na životné prostredie.

Ďalšie informácie k téme nájdete v dokumentoch na stiahnutie vpravo.

Štítky

Vše