Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Školenia

Motivačné školenie

TrainingDôležitou súčasťou nášho úsilia o optimalizácii vašej prevádzkovej činnosti je vysoko kvalitné vzdelávanie personálu. Cieľom nášho školenia je povzbudiť vašich zamestnancov, zvýšiť ich kvalifikáciu, rozšíriť ich zručnosti a motivovať ich k tomu, aby sa naučili optimálne využívať potenciál systémov a zariadení Alfa Laval.

 

Kombinácia praktických skúseností a teórie

Spoločnosť Alfa Laval ponúka rad vzdelávacích kurzov pre efektívne získanie praktických a teoretických vedomostí. Vzdelávacie programy sú zamerané na výrobky a niektoré z nich na konkrétne priemyselné odvetvia. Ponúkame tiež vzdelávacie kurzy pre verejnosť a môžeme usporiadať aj školenie na kľúč podľa vašich konkrétnych požiadaviek.

Využite skutočný potenciál výrobkov Alfa Laval

Systémy a zariadenia Alfa Laval vám môžu priniesť konkrétny prospech - zvýšenie efektivity výroby, zníženie spotreby energie a minimalizácia vplyvu na životné prostredie. Predpokladom je však správna obsluha a údržba kvalifikovanými pracovníci.

Školenia zamestnancov na zvýšenie produktivity

Správna obsluha a plánovaná údržba systémov a zariadení Alfa Laval sú zárukou optimálneho výkonu, zníženie prevádzkových nákladov a eliminácie neplánovaných prestojov.


Zvýšite svoju produktivitu výroby, hospodársky výsledok a vaše výrobky vám budú dlho spoľahlivo slúžiť. Školenie prispeje tiež k bezpečnosti vašich zamestnancov a zariadení.

Školenia so zameraním na konkrétne priemyselné odvetvie
Kde prebieha školenie?
Školenie pre verejnosť
Konkrétne požiadavky na školenie