Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Prehľad servisných služieb a podpory

Optimalizované postupy prispievajú k lepšej produktivite výroby v priebehu celej životnosti zariadenia

Bezkonkurenčná spoľahlivosť. Optimálny výkon. Funkčná ekonomika prevádzky. Ľahká dostupnosť. Práve preto investujete do výrobkov Alfa Laval. Prečo ale prestať? So servisnými službami od spoločnosti Alfa Laval môžete zostať pokojní počas celej doby životnosti vášho zariadenia.

Ak si vyberiete najlepšie zariadenie na trhu, mali by ste si vybrať tiež najlepší servis a podporu. Iba vtedy budete mať istotu, že vaše výroba bude prebiehať hladko bez prestojov. Presne to môžete očakávať od zariadenia spoločnosti Alfa Laval.

Dlhšia prevádzkyschopnosť

Správna prevádzkovú činnosť a údržba zariadení znamenajú dlhšiu prevádzkyschopnosť. S prvotriednymi servisnými službami od spoločnosti Alfa Laval sa stanú neplánované odstávky výroby minulosťou. Dlhšia prevádzkyschopnosť znamená menej problémov, dlhšiu životnosť zariadení, celkovo nižšie výrobné náklady a väčšiu ziskovosť.

Väčšia dostupnosť

When downtime is money, availability is everything. You can count on Alfa Laval for Alfa Laval Parts & ServiceČas sú peniaze - dostupnosť je preto všetkým. Včasné vykonanie servisných služieb od spoločnosti Alfa Laval je samozrejmosťou - od rýchlej dodávky náhradných dielov, rýchlej pomoci profesionálnych servisných technikov na mieste výroby, až po špecializované služby poskytované v niektorom z našich servisných zariadení.

Osem strategicky umiestnených distribučných centier na celom svete vám môže okamžite dodať približne 50 000 unikátnych náhradných dielov. Uzavretím zmluvy so spoločnosťou Alfa Laval o výhradnom skladovaní si môžete v jednom zo štyroch distribučných centier rezervovať kľúčové náhradné diely, ktoré vám dodáme presne v deň, kedy ich budete potrebovať.

Kontinuálna optimalizácia

Spoločnosť Alfa Laval vám pomôže optimalizovať vaše výrobné postupy. Na základe našich poznatkov aplikácií a dlhodobých praktických skúseností vám môžeme poradiť, ako maximálne využiť potenciál používaných zariadení. Modernizácie výrobných postupov od spoločnosti Alfa Laval vám neprinesie len najnovšiu technológiu a softvér, ale aj nižšie energetické náklady, väčšiu výrobnú kapacitu alebo dlhšiu prevádzkovú životnosť vašich zariadení.

Servis podľa vašich požiadaviek

Spoločnosť Alfa Laval ponúka komplexné portfólio náhradných dielov a servisných služieb pre zachovanie prvotriednej kondície vášho výrobného zariadenia.

Ponuka je veľmi široká a zahŕňa, okrem iného, tieto služby:

 • Dodávka originálnych náhradných dielov
 • Opravy v autorizovaných servisných centrách
 • Servisné služby priamo u vás pre váš komfort
 • Servisné zmluvy
 • Výhradné uskladnenie náhradných dielov len pre vás
 • Modernizácia na vylepšenie výkonu
 • Konzultačné služby a poradenstvo
 • Školenia
 • Audit zariadení a pracovísk

How can we help you?Please contact us with any queries or questions.

Contact us

Zistite, ako môžete zvýšiť výkon svojho zariadenia a dosiahnuť optimálnu prevádzkyschopnosti, dostupnosť a optimalizáciu. Úplne nová brožúra vysvetľuje, ako spoločnosť Alfa Laval poskytuje servisné služby presne podľa vašich požiadaviek a prispieva tak k tomu, aby vaše zariadenie a systémy pracovali maximálne efektívne.

   

Servisná zmluva je ideálnym doplnkom k vášmu zariadeniu Alfa Laval. Ide o individuálne nastavený balíček servisných služieb s úplnou flexibilitou. Môže obsahovať akúkoľvek servisnú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Alfa Laval. V priebehu času pritom môžete obsah balíka ľubovoľne meniť podľa svojich potrieb.

Medzi hlavné prednosti patrí:

 • Maximálna návratnosť investície a celkovo nižšie výrobné náklady
 • Maximálny výkon a prevádzkyschopnosť
 • Nižšie prevádzkové náklady
 • Fixné náklady na servis, jednoduché plánovanie výdavkov

   

Download the hygienic product models in Neutral or Native CAD file formats. It is also possible to download 3D PDF files.

 View CAD portal

Pre servis, údržbu a objednávky náhradných dielov Alfa Laval nás kontaktujte na
tel.: +421 905 611 996 alebo na
e-mail: ivana.brisudova@alfalaval.com