Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Riešenie na kľúč

Performance Agreements tailored solutionsPonuka možností

Servisná zmluva je riešenie servisu nastavené podľa požiadaviek zákazníka. Podľa vašej konkrétnej situácie vám odporučíme vhodné servisné služby a pomôžeme vytvoriť servisný plán.

Servisná zmluva môže obsahovať všetky servisné služby ponúkané spoločnosťou Alfa Laval. Vyberte si akékoľvek servisné služby pre rôzne časti výrobného zariadenia vášho závodu a v prípade potreby ich kedykoľvek zmeňte. Na konci roka spoločne so zástupcom spoločnosti Alfa Laval môžete vyhodnotiť zmluvu a uskutočniť požadované zmeny.

Servisná zmluva ponúka maximálnu flexibilitu a predstavuje dokonalé servisné riešenie za pevne stanovenú cenu.

How can we help you?Please contact us with any queries or questions.

Contact us