Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Servisné zmluvy

Optimalizácia prevádzkovej činnosti

Alfa Laval Performance Agreements

Pre lídrov na trhu vo všetkých odvetviach je charakteristická neúnavná snaha o vyšší výkon a väčšiu efektivitu. Špičková kvalita, dôsledné riadenie nákladov a vysoká produktivita sú základnými atribútmi úspechu. Ak si chcete udržať náskok pred konkurenciou, musíte neustále hľadať nové spôsoby, ako vylepšiť svoje postupy.

Servisné zmluvy Alfa Laval sú individuálne nastavené servisné balíčky, ktoré vám pomôžu zostať na vrchole. Servisné zmluvy sú plne flexibilné a môžu sa použiť na všetko - od základnej údržby, cez modernizáciu a on-line monitorovanie až po kompletné optimalizáciu prevádzkovej činnosti. Podľa vašich požiadaviek vám vytvoríme unikátne servisné riešenie pre maximálny výkon a nízke prevádzkové náklady.

So servisnou zmluvou vo vrecku budete mať skutočnú pohodu pri svojej práci a úplnú kontrolu nad servisnými nákladmi. Odborníci zo spoločnosti Alfa Laval monitorujú stav vašich zariadení, navrhujú možné zlepšenia, určujú servisné intervaly, atď. Všetky servisné zásahy sú vopred naplánované a spoločnosť Alfa Laval garantuje, že budú vykonané presne podľa plánu. Vyriešime za vás praktické záležitosti; vy sa môžete sústrediť na svoje podnikanie.

How can we help you?Please contact us with any queries or questions.

Contact us

Servisná zmluva je ideálnym doplnkom k vášmu zariadeniu Alfa Laval. Ide o individuálne nastavený balíček servisných služieb s úplnou flexibilitou. Môže obsahovať akúkoľvek servisnú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Alfa Laval. V priebehu času pritom môžete obsah balíka ľubovoľne meniť podľa svojich potrieb.

Medzi hlavné prednosti patrí:

  • Maximálna návratnosť investície a celkovo nižšie výrobné náklady
  • Maximálny výkon a prevádzkyschopnosť
  • Nižšie prevádzkové náklady
  • Fixné náklady na servis, jednoduché plánovanie výdavkov