Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Služby technickej podpory

Ak vás spomalí problém, je každá minúta drahá. Naši odborníci na celom svete vám pomôžu rýchlo vyriešiť každý problém. Cieľom všetkých našich služieb technickej podpory je maximalizovať dostupnosť a prevádzkyschopnosti vašich zariadení. Pomoc odborníkov kedykoľvek a kdekoľvek

Spoločnosť Alfa Laval disponuje kompletnými znalosťami o komponentoch od subdodávateľov a prevádzkovými / servisnými skúsenosťami a má kompletnú dokumentáciu ku všetkým výrobkom a systémom, ktoré dodáva, ako sú parné kotly pre lodiarsky priemysel, generátory inertných plynov, ohrievače vykurovacieho oleja, horáky, riadiace systémy, jednotky pre využitie odpadového tepla alebo výmenníky tepla. Vykonávame tiež opravy a modernizácie celého radu ohrievačov a horákových systémov od iných výrobcov. Na základe našich poznatkov a profesionálneho prístupu vytvárame a dodávame riešenia, ktoré prispievajú k bezpečnej a spoľahlivej prevádzky zariadenia, nízkym nákladom počas celej životnosti zariadenia a nízkemu vplyvu na životné prostredie.

Opravy na palubách lodí

Vysoko kvalifikovaní výrobcovia horákov a zvárači z našich vlastných závodov sú vyškolení na vykonávanie účinných opráv, ktoré neraz spĺňajú požiadavky na klasifikáciu.

Cenovo dostupné riešenia

Spoločnosť Alfa Laval vyvíja a ponúka riešenia, ktoré majú priaznivý vplyv na prevádzkové náklady a ktoré sú zamerané na ochranu životného prostredia. Pred odporúčaním riešenia vždy posúdime náklady na opravu, dobu odstavenia plavidla z prevádzky a prevádzkové náklady. Vyvinuli sme riešenie v podobe výmeny / doplnenie kompletných systémov - zákazník tak získava úplne moderné zariadenie a v mnohých prípadoch s kratším prerušením prevádzky plavidla než pri tradičných opravách alebo výmenách.

Vplyv na životné prostredie

Vzhľadom na rastúce prevádzkové náklady dnešných lodí sme vyvinuli tiež riešenie pre optimalizáciu a využitie odpadového tepla, najmä z motorov, ktoré vám pomôže minimalizovať prevádzkové náklady vášho plavidla. Naši skúsení technici vytvárajú riešenia, ktoré využívajú technológie šetrné k životnému prostrediu a zodpovedajú všetkým normám a predpisom.

Program predĺženia životnosti lodí s pohonom na LNG

Ukazuje sa, že predĺženie životnosti lodí s pohonom na LNG je vzhľadom na ekonomické podmienky výhodné. Ďalšia prevádzka generátora inertného plynu vyžaduje kontrolu jeho kľúčových prvkov, ako sú spaľovacia komora, ventily a chiller. Kontrolu vykonáva spoločnosť Alfa Laval. Následne vám odporučíme, aké časti by sa mali vymeniť  a vysvetlíme prečo. Spoločne potom vytvoríme podrobný plán na zabezpečenie dlhodobej činnosti bez zbytočných nákladov.

How can we help you?Please contact us with any queries or questions.

Contact us

  • Telefonická podpora
  • Monitorovanie po skončení  servisu
  • Riešenie problémov
  • Prehliadky