Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Servisné služby pre lodiarsky priemysel

Podmienky a požiadavky sa menia. Dôvody, ktoré vás viedli k výberu zariadení Alfa Laval, však zostanú platné počas celej jeho životnosti. Servisné služby Alfa Laval kladú dôraz na výkon pre dosiahnutie maximálnej prevádzkyschopnosti, dostupnosti a optimálnej prevádzkovej činnosti.

Kvalitný partner pre vaše plavidlá

Maximalizácia hodnoty všetkých zariadení počas celej ich životnosti vyžaduje správnu starostlivosť. Servisné služby Alfa Laval vás podporia na každej vašej ceste a poskytnú riešenia, ktoré znížia prevádzkové náklady, ako aj dôležité inovácie pre zachovanie náskoku pred konkurenciou.

Z vašich strojných zariadení vám pomôžeme dostať maximálny výkon - renováciami, vhodným doplnením modernizáciou alebo proste len správnym nastavením. Rovnakú kvalitu, akú vám prinášajú naše zariadenia, poskytujeme aj v komunikácii s vami, so zákazníkmi.

Zameranie na zákazníkov na celom svete

Základom našej ponuky sú výhody, ktoré hľadáte: prevádzkyschopnosť, dostupnosť a optimalizácia. Očakávate, že zariadenie budú pracovať podľa plánu a že budete mať rýchly prístup k nástrojom a službám, ktoré to umožnia. Aj keď sa budú okolité podmienky meniť, budete očakávať, že vám bude zariadenie slúžiť rovnako dobre, ako keď ste si ho kupovali.

Zárukou toho je náš globálny tím servisných technikov pracujúcich non-stop, ktorí sa vo svojej práci môžu spoľahnúť na kompletný sieť servisných a distribučných centier. Naši odborníci sú vám k dispozícii na telefóne a e-maili v akúkoľvek dennú i nočnú dobu. Uvedenie do prevádzky, údržba, technická podpora, modernizácia a monitorovanie, to všetko pre maximálne využitie výkonu vášho zariadenia v každej fáze jeho životnosti.

  Maintenance services