Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Monitorovanie prevádzkových podmienok

Optimálne intervaly čistenia

S monitorovaním prevádzkových podmienok Alfa Laval môžete ľahko naplánovať údržbu so správnymi servisnými intervalmi. Plánovaná údržba podľa skutočných prevádzkových podmienok podporuje prevádzkyschopnosť, zvyšuje bezpečnosť a šetrí čas a peniaze.

Vykonávate údržbu výrobného zariadenia príliš často alebo naopak príliš málo? Údržbu môžete vykonávať sofistikovanejšie spôsobom as nižšími nákladmi. Monitorovanie prevádzkových podmienok s touto službou prediktívnej údržby od spoločnosti Alfa Laval môžete presne naplánovať správny termín údržby a vymeniť opotrebované komponenty ešte predtým, než spôsobia poruchu. Zvýšite tým spoľahlivosť svojho výrobného zariadenia a znížite náklady na údržbu.

Alfa Laval Performance Audit

Nástroje monitorovania pre optimalizáciu výkonu

Spoločnosť Alfa Laval vám môže vďaka svojmu know-how pomôcť s monitorovaním správnej funkcie vášho výrobného zariadenia a s presným naplánovaním požadovanej údržby.

Zariadenia na prenos tepla

Na dosiahnutie optimálneho výkonu doskových výmenníkov tepla Alfa Laval v aplikáciách kvapalina -kvapalina ponúka spoločnosť Alfa Laval služby auditu výkonu rozoberateľných doskových výmenníkov tepla. Vďaka auditu výkonu rozoberateľných doskových výmenníkov tepla môžete vykonať servis až v okamihu, keď to bude vyžadovať skutočný stav vnútri vašich doskových výmenníkov tepla, nie podľa vopred stanoveného harmonogramu.

Separačné zariadenie

Spoločnosť Alfa Laval ponúka dva spôsoby optimalizácie servisných intervalov u odstrediviek.

  • Cosmos - nástroj pre údržbu podľa skutočného prevádzkového stavu pre vysokorýchlostné separátory a dekantačné odstredivky analyzuje vibrácie a podľa toho presne predvída požadovanú údržbu, zamedzuje neplánovaným výpadkom výroby a eliminuje zbytočné servisné náklady.
  • Monitorovací systém Alnoz II vykonáva nepretržité monitorovanie trysiek vysokorýchlostného separátora, aby odhalil nevyváženosť separátora, zamedzil zbytočné výrobné straty a znížil opotrebovanie. Systém prispieva k stabilnej separácii, dlhšej prevádzkyschopnosti, nižšej spotrebe elektrickej energie a menšiemu opotrebovaniu spôsobenému upchatím trysiek.

Preventívna údržba - dekantačné odstredivky

Optimalizácia údržby s komplexným plánom preventívnej údržby, ktorý zahŕňa plán návštev za účelom údržby, okamžité a veľké servisné zásahy a použitie videoskopie od spoločnosti Alfa Laval.

Prednosti preventívnej údržby

Na základe monitorovania stavu zariadenia môžeme presne odhadnúť požiadavky na údržbu a optimalizovať podľa toho servisné intervaly. Pomáha identifikovať, aké výrobné zariadenie vyžaduje údržbu ešte prv než dôjde k negatívnemu vplyvu na kvalitu výrobkov alebo neplánovanému výpadku. Toto sú v stručnosti prednosti monitorovania prevádzkového stavu spoločnosťou Alfa Laval:

  • Vyšší výnos z investície vďaka dlhšej životnosti zariadenia
  • Presnejšie plánovanie servisných zásahov a pracovných úloh
  • Lepšie riadenie skladových zásob náhradných dielov
  • Optimalizácia spotreby elektrickej energie
  • Nižšie celkové prevádzkové náklady
  • Optimalizácia prevádzkyschopnosti

How can we help you?Please contact us with any queries or questions.

Contact us

Audit výkonu a čistenia od spoločnosti Alfa Laval na zvýšenie prevádzkovej účinnosti termoelektrickej elektrárne Mincio v Taliansku

Performance Audit and Cleaning Services case story from ItalyTermoelektrická elektráreň Mincio s výkonom 380 MW používa dva výmenníky tepla M30 od spoločnosti Alfa Laval. Elektráreň môže vďaka CIP čisteniu jednotkou CIP 800 a systému prediktívnej údržby od spoločnosti Alfa Laval pracovať s maximálnou prevádzkovou účinnosťou bez neplánovaných prestávok a rozsiahlej údržby, ako je napríklad rozobratia výmenníka tepla.

Energetické úspory pri chladení medených hút v závode Rönnskär vo Skelleftehamnu

Energy savings for cooling copper smelters

Huty Rönnskär vo Skelleftehamnu v Baltskom mori, ktoré patria do skupiny Boliden, patria medzi najefektívnejších spracovateľov medi. V tomto závode sa používajú stovky doskových výmenníkov od spoločnosti Alfa Laval a ďalších výrobcov k chladeniu rôznych procesov tavenia medi a zinku.