Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Čistiace prostriedky a chemikálie

Zanášanie prevádzkových povrchov má negatívny dopad na produktivitu. Na obnovenie a optimalizáciu výkonu zariadenia na prenos tepla a separáciu používa spoločnosť Alfa Laval rad CIP zariadení (čistenie na mieste) a čistiacich prostriedkov.

Pre dlhodobo udržateľnú produktivitu je kľúčový výber správnej kombinácie čistiacich prostriedkov a parametrov čistiacich procesov tak navrhnutý,  aby bolo vyčistenie zariadenie účinné, ale nemalo negatívny dopad na materiály zariadenia.

Spoločnosť Alfa Laval má podrobné informácie o vplyve rôznych čistiacich prostriedkov na kovy a polyméry, z ktorých sa vyrábajú výrobné zariadenia. Toto know-how je spoločne s podrobnou znalosťou výrobných postupov základom riešení pre čistenie, ktoré poskytuje spoločnosť Alfa Laval.

CIP čistenie

Ak dochádza k zanášaniu, systém CIP čistenie (čistenie na mieste) od spoločnosti Alfa Laval zaistí rýchle a jednoduché vyčistenie výmenníkov tepla a vysokorýchlostných separátorov bez nutnosti demontáže výrobného zariadenia.

CIP čistenie sa oplatí

Čistiace chemické prostriedky

K spoľahlivému a bezpečnému odstráneniu nežiaducich usadenín z povrchov zariadení odporúča spoločnosť Alfa Laval použiť špeciálne vyvinuté netoxické čistiace prostriedky s nízkym dopadom na životné prostredie. Tieto prostriedky sme dôkladne otestovali vo vlastnom laboratóriu, aby sme mali istotu, že nepoškodia materiály tesnenia a tepelnovýmenných plôch.

Čistiace chemické prostriedky

Iné chemické prostriedky

Okrem chemických čistiacich prostriedkov používa spoločnosť Alfa Laval tiež chemické látky na zvýšenie účinnosti separátorov a chemické látky vhodné na čistenie rozvodov pitnej vody. Tieto prostriedky boli vyvinuté špeciálne pre naše vysokorýchlostné separátory a zariadenia na odsoľovanie vody.

Iné chemické prostriedky

Na zle rozpustné usadeniny

Ak CIP čistenie a chemické čistenie nebudú dostatočné na odstránenie zle rozpustných usadenín, môžete zariadenie odoslať do autorizovaného servisného centra Alfa Laval, kde naši kvalifikovaní odborníci s vlastným know-how vaše zariadenie dôkladne vyčistia v špeciálne vybavených čistiacich zariadeniach.

How can we help you?Please contact us with any queries or questions.

Contact us