Prenos tepla

Výmenníky tepla so stieraným povrchom

Prevádzkové riešenie

Ochrana životného prostredia

Riešenie pre čistenie spalín v lodiarskom priemysle

Riešenie pre chladiarenstvo

Riešenie pre spracovanie proteínov

Riešenie pre spracovanie rastlinných olejov

Riešenie pre záťažovú vodu

Search within pages and documents

Are you looking for Spare Parts information?

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Používanie rotačných umývacích hlavíc Alfa Laval Toftejorg zvyšuje účinnosť

Jeden z najväčších výrobcov tvrdého syra vo Veľkej Británii zvýšil výmenou pevných umývacích hlavíc v šiestich silách na skladovanie surového mlieka za rotačné umývacie hlavice Toftejorg Sani-Mega od Alfa Laval účinnosť čistenia svoje nádrže na surové mlieko o 35%, pričom zároveň znížil spotrebu vody o 30 %

DATUM 2017-08-25

Mliekareň Llanedeyrn Creamery spracováva 1 milión litrov mlieka denne, 365 dní v roku, aby zabezpečila svoju produkciu tvrdých syrov, ako je Cheddar, Double Gloucester a Red Leicester. Každý rok odchádza z podniku 20 000 ton syra pre supermarkety a malých obchodníkov po celej Veľkej Británii. Surové mlieko je skladované v šiestich silách o objeme 160 000 litrov, ktoré sú každý deň čistené. CIP (Cleaning-in-Place) čistenie v mliekarni zahŕňa predpláchanie, kde sa využíva voda získaná z konečného oplachu, horúce umývanie pomocou 1% roztoku lúhu, medzioplach čistou vodou a sterilizačná fázua nasledovaná konečným oplachom čistou vodou. Pri tom sa každý deň spotrebuje 400 000 litrov vody čerpanej z vlastných vrtov mliekarne.

Statické umývacie hlavice na vodu a energiu

Režim CIM bol pôvodne navrhnutý pre pevné umývacie hlavice, ktoré boli nainštalované v rovnakom čase ako silá na surové mlieko v roku 1974. Ako hovorí Brian Emmerson, hlavný technik v Llandyrnog: "Neboli zďaleka tak účinné, ako sme chceli, a boli pomerne nehospodárne, čo sa týka vody a energie. "

Pevné umývacie hlavice zaplavili vnútorné steny veľkým množstvom vody. Okrem toho, že boli náročné na vodu a energiu, dochádzalo v miestach, kde voda nevytlačila nahromadený produkt, ku tieneniu. Zaťažovalo to tiež čerpadlo systému CIP čistenie, pretože počas fáz čistenia bolo nutné ho zastaviť a spustiť, aby bolo možné nádrže prečistiť.

Investovanie do budúcnosti

Od roku 2004 investovala spoločnosť Llanedeyrn do mliekarne viac ako 3 milióny libier. V rámci zlepšovacieho programu revidovali celkovo svoje zariadenia na skladovanie surového mlieka a rozhodli sa, že CIP čistenie potrebuje modernizáciu. Najprv otestovali jednu rotačnú hlavicu Toftejorg Sani Mega od Alfa Laval a dosiahli také výborné výsledky, že následne rýchlo nainštalovali rovnaké zariadenie aj do zostávajúcich piatich síl.

Skvelý výkon, riadená presnosť

Na rozdiel od čistenia zaplavením pri použití umývacích hlavíc čistí zariadenie Toftejorg Sani Megas od Alfa Laval pôsobením a vírivými účinkami podľa vopred určeného vzoru. Vydrhnite vnútorné steny silá pomocou vejárovitých trysiek, ktoré pri dosiahnutí spodného odtoku vytvára vírivý účinok. K poháňanie vnútorné turbíny a prevodového systému pri nízkych otáčkach (5 rpm) sa používa čistiaceho média, čo umožňuje s väčšou presnosťou riadiť proces čistenia.

Dynamické stroje prinášajú skvelé výsledky

Podľa Briana Emmersona bola mliekareň Llanedeyrn Creamery veľmi rýchlo schopná dosiahnuť optimálnu účinnosť čistenia, akonáhle mali správne nastavené zariadenie Sani Mega od Alfa Laval. "Akonáhle bol systém správne nakonfigurovaný, spozorovali sme rozdiel.

Najprv sme si všimli, že fáza oplachu sa zmenila z nepriehľadnej na čistú a prebiehala oveľa rýchlejšie, než predtým, čo naznačuje, že sme používali oveľa menej vody. Potom sa to isté odohralo u lúhovej fáze a mezioplachu atď. V podstate sa jednalo o kumulatívny proces so značným znížením množstva chemikálií a vody v každej fáze cyklu CIP, čo viedlo k použitieu menšieho množstva energie a vody a zefektívneniu čistenie.

" V podstate sa jednalo o kumulatívny proces so značným znížením množstva chemikálií a vody. "

Zariadenie Sani Mega od Alfa Laval v skutočnosti rýchlo ušetrilo dostatočné množstvo energie, času a vody pre navrátenie pôvodnej investície. Doba čistenia bola radikálne znížená z priemerných 43 minút na 28 minút na silo. A čo je dôležité, u noriem čistoty bola zaznamenaná podobné zlepšenia.

Celkový počet mikroorganizmov (TVC) a iné štandardné testovacie postupy teraz vykazujú oveľa vyššiu úroveň hygieny, pričom došlo k úplnej eliminácii tieňových oblastí.

Rotačná umývacia hlavica Toftejorg od Alfa Laval pre čistenie nádrží, skonštruované pre hygienické aplikácie, ponúka mimoriadnu čistiteľnosť a vypustitelnost a ľahkú, nákladovo efektívne údržbu.

Mycia hlavica Toftejorg od Alfa Laval