Prenos tepla

Výmenníky tepla so stieraným povrchom

Prevádzkové riešenie

Ochrana životného prostredia

Riešenie pre čistenie spalín v lodiarskom priemysle

Riešenie pre chladiarenstvo

Riešenie pre spracovanie proteínov

Riešenie pre spracovanie rastlinných olejov

Riešenie pre záťažovú vodu

Search within pages and documents

Are you looking for Spare Parts information?

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Čerpadlo Alfa Laval SRU - overené riešenie pre dopravu syroviny

Družstevný podnik Agropur Cooperative, Little Chute, Wisconsin – Na základe výsledkov testov zákazníkov z Agropur vo Wisconsine, čerpadlá radu SRU od Alfa Laval vykazujú o 20% zníženie drte a zároveň vyšší prietok - čo vedie k rýchlejšej obrátke kadí a v konečnom dôsledku k väčšiemu množstvu vyrobeného syra.

DATUM 2017-08-25

Družstevný podnik Agropur Cooperative, založený v roku 1938, je jednotkou mliekarenského priemyslu v Severnej Amerike, s tržbami 3,4 miliárd dolárov. Ich podnik v Little Chute vo Wisconsine dostáva ocenenia za syry a srvátkové produkty - čerpajú z bohatej syrárske tradície vo Wisconsine. Čerpadlo pre dopravu syreniny považujú pri výrobe syra za kľúčový krok - čerpadlo musí syreninu dopraviť šetrne, a to tak, aby sa minimalizovalo množstvo drviny alebo odpadu vznikajúceho počas presunu kadí.

Aby sme zhrnuli proces výroby syra v Agropur -syrenina sa dopravuje z výrobných kadí na odtokové stoly - kde sa potom zo syroviny vyrába syr mozzarella.

Testovanie čerpadla radu SRU od Alfa Laval

Zákazník mal záujem o nové čerpadlo, pretože ich PR čerpadlo sa už nevyrábalo. Pred výberom nového čerpadla pre dopravu syreniny zaviedol družstevný podnik Agropur prísne testovacie kritériá. Agropur meral množstvo drviny pred vstupom do existujúceho čerpadla PR300 a tiež tri periodické intervaly pri stoloch. Údaje o množstve drte namerané na troch periodických testovacích miestach boli potom spriemerované a porovnané s obsahom drte pred čerpadlom.

Čerpadlo radu SRU6-WLD s Bi-Lobe rotorom od Alfa Laval bolo nainštalované s úplne rovnakými testovacími kritériami. Čerpadlo bolo nainštalované s rýchlejším motorom, aby sa zaistil rýchlejší prietok, bolo však tiež riadené frekvenčným meničom, aby sa zaistil rovnaký prietok ako pri PR300. Po nainštalovaní SRU6 od Alfa Laval bežalo čerpadlo tri týždne a vyššie uvedené testovanie sa zopakovalo.

Výsledky

Výsledky testov čerpadla SRU6 od Alfa Laval boli veľmi úspešné - to dokazuje významné, 20% zníženie množstva drte. SRU od Alfa Laval je tiež CIP čerpadlo s kratším trvaním čistenie a tiež nižším potenciálom poškodeniu čerpadla, ku ktorému môže dôjsť počas manuálneho čistenia. Čerpadlo SRU6-WLD od Alfa Laval tiež pracuje pri vyšších prietokoch, pričom zároveň znižuje množstvo drte. Tieto vyššie prietoky tiež vedú k rýchlejšiemu obratu nádrže - čo umožňuje produkciu viacerých kadí syra.

Po testovaní ďalších dvoch čerpadiel od konkurencie bolo zakúpené čerpadlo SRU6-WLD od Alfa Laval, pretože v porovnaní so všetkými testovanými čerpadlami zaručovalo najmenšie množstvo drte. Zohľadnite tieto informácie pri svojom nadchádzajúcom dopyte alebo žiadosti o aplikácie čerpadiel pre dopravu syreniny. Tieto informácie môžu byť taktiež použité na proaktívnemu zacielenie na veľký počet čerpadiel PR300 nainštalovaných na trhu. V súvislosti s otázkami alebo cenovými ponukami kontaktujte svojho oblastného obchodného manažéra alebo ktoréhokoľvek člena tímu zodpovedného za čerpadlá.

Po testovaní ďalších dvoch konkurenčných čerpadiel bolo zakúpené čerpadlo SRU6-WLD od Alfa Laval, pretože v porovnaní so všetkými testovanými čerpadlami zaručuje najmenšie množstvo drte.

Čerpadlo radu SRU od Alfa Laval

Čerpadlá radu SRU sú ťažiskovými čerpadlami Alfa Laval s mnohými možnosťami a materiálmi, vedia si poradiť so širokou škálou teplôt a tlakov. To z nich robí ideálne riešenie pre najnáročnejšie aplikácie.

  • Robustná, veľmi odolná konštrukcia
  • Veľa možností špecifikácie
  • Veľmi zjednodušená údržba
  • Jemné zaobchádzanie s produktom