Prenos tepla

Výmenníky tepla so stieraným povrchom

Prevádzkové riešenie

Ochrana životného prostredia

Riešenie pre čistenie spalín v lodiarskom priemysle

Riešenie pre chladiarenstvo

Riešenie pre spracovanie proteínov

Riešenie pre spracovanie rastlinných olejov

Riešenie pre záťažovú vodu

Search within pages and documents

Are you looking for Spare Parts information?

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

Mixovanie smoothies pomocou rotačného tryskového mixéra

THE SERIOUS FOOD COMPANY, VEĽKÁ BRITÁNIA. Tento britský výrobca džúsov, dezertov a smoothies čelil výzve rýchlo získať stabilnú a homogénnu zmes vysoko viskózneho ovocného pretlaku a čerstvo vytlačeného džúsu s veľkým podielom vlákniny. Tým, že každá z troch nádrží s objemom 15 m3 bola vybavená dvoma rotačnými prúdovými mixérmi od Alfa Laval, rýchlo dosiahla mliekareň stabilnú a homogénnu zmes. Toto nákladovo efektívne prevedenie s nízkymi nákladmi na údržbu viedlo k úsporám vo výške 12 000 eur na nádrž.

DATUM 2017-08-25

Mixovanie smoothie

Ťažkou úlohou pri mixovaní smoothie je dosiahnuť stabilnú a homogénnu zmes vysoko viskózneho ovocného pretlaku a čerstvo vytlačeného džúsu s veľkým podielom vlákniny.

Klient

Britská spoločnosť the Serious Food Company, výrobca džúsov, dezertov a smoothie.

Problém

Spoločnosť The Serious Food Company chcela systém, ktorý by len za pár minút vedel zmiešať smoothie na homogénnu a stabilnú zmes. Čelili ťažkostiam s neprijateľne dlhou dobou mixovanie, pretože dosiahnutie homogénneho mixu vysoko viskózneho ovocného pretlaku a čerstvo vytlačeného džúsu s veľkým podielom vlákniny si vyžadovalo dosť dlhú dobu. Čistenie nádrží po dorobení šarže im tiež pripadalo obtiažne.

Riešenie

Tri nádrže, každá o objeme 15m3, boli vybavené dvoma rotačnými prúdovými mixérmi Iso-Mix od Alfa Laval. Rotačné trysky rotačných tryskových mixérov od Alfa Laval pokryjú celý objem nádrže, čo vedie k rýchlejšiemu a účinnejšiemu mixovaniu. Celý systém sa skladá z recirkulačnej slučky, ktorá zaisťuje podávanie do rotačného tryskového mixéra od Alfa Laval a odvádza obsah nádrže od dna pomocným čerpadlom a späť do rotačného tryskového mixéra od Alfa Laval.

Výsledek

Ukázalo se, že technológia rotačného tryskového mixéru je podstatne rýchlejšia než tradičné spôsoby, čo prinieslo vyššie ziskovú maržu. Inštaláciou rotačných tryskových mixérov Iso-Mix od Alfa Laval do nádrží získala spoločnosť the Serious Food Company nákladovo efektívnejšie zariadenia s nízkymi nákladmi na údržbu a vyššou úrovňou hygieny v nádržiach, pretože rotačné tryskový mixér od Alfa Laval možno tiež použiť na čistenie prázdnej nádrže (CIP) .

Údaje o systéme

 • Údaje o systéme
 • Objem: 15 m3
 • Priemer nádrže: 1,88 m
 • Výška nádrže: 5,22 m
 • Typ mixéru: IM 15 s 4 x 8 mm tryskami
 • Teplota: 5 °C
 • Tlak, čerpadlo: 2–5 bar
 • Viskozita: 1– 8000 cP (koncový produkt 20– 300 cP)

Rotačný tryskový mixér Alfa Laval má dve alebo štyri rotačné trysky umiestnené pod hladinou kvapaliny v hornej časti nádrže. Čerpadlo s premennými otáčkami pretáča mixovanú kvapalinu v nádrži systémom zatvorenej slučky. Výsledný tok poháňa prevodový systém v rotačnom tryskovom mixéri, čo spôsobuje otáčanie trysiek okolo horizontálnej i vertikálnej osi. Toto dvojité otáčania umožňuje, aby trysky vytvorili efekt mixovania, a zväčšili dosah na celý objem nádrže. To vedie k rýchlejšiemu a účinnejšiemu mixovaniu vstrekovanej kvapaliny, plynu alebo prášku. Rotačný tryskový mixér od Alfa Laval možno tiež použiť na čistenie nádrže; čistiace kvapaliny sú následne privádzané tryskami rotačného tryskového mixéra do nádrže.

 

Jeden rotačný tryskový mixér od Alfa Laval zvláda aplikáciu disperzie plynu, mixovanie kvapalín a disperziu prášku a navyše aj čistenie nádrže.

Rotačný tryskový mixér od Alfa Laval

 • Veľká úspora na každej nádrži
 • Homogénna a stabilná zmes
 • Rýchle a účinné čistenie prázdnej nádrže (CIP)