Search within pages and documents

Vyžádat si kontaktní údaje od společnosti Alfa Laval

Vyberte svou zemi.

2015-07-15 Product news

Nový rozoberateľný výmenník Alfa Laval TK20 - vysoký výkon, nízka spotreba energie

Nový polosvařovaný rozoberateľný doskový výmenník tepla Alfa Laval TK20 je optimalizovaný pre najlepší výkon a spoľahlivosť pri ohreve a chladení agresívnych médií.

Vďaka svojej kompaktnej konštrukcii odolné voči únikom, flexibilné konfiguráciu a ľahké údržbe predstavuje optimálne riešenie pre aplikácie, kde má účinnosť zásadný význam.

Náš nový výmenník TK20 si môžete pozrieť tu

Alfa_Laval_TK20_640x360.jpg

Související informace: